Warszawa 2022

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Tutaj otrzymasz informacje na temat przetwarzania Twoich danych.

 

Złóż zapytanie

na nasz formularz kontaktowy poniżej

Poznaj drogę,

którą możesz z nami przejść:

Analiza potrzeb

Złożenie wniosku

Uzyskanie dofinansowania lub finansowania

Pomoc w zarejestrowaniu działalności (jeżeli dotyczy)

Podpisanie umowy o współpracę (jeśli dotyczy)

Doradztwo w zakresie wdrożenia biznesplanu (jeśli dotyczy)

Rozliczenie projektu

Krajowy Instytut Finansowania Rolnictwa

kontakt@kifr.pl

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń:

Napisz:

Pon. - Sb.: 8:00 - 16:00

tel. +48 576 088 886

Krajowy Instytut Finansowania Rolnictwa realizuje operacje w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.).

Produkt, który Cię interesuje:

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia dla młodych rolników

Modernizacja gospodarstw rolnych

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta

Dopłaty do prywatnego przechowywania

Leasing i kredyt

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych.

Zapoznałem/am się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasza Zatykę, Warszawa (04-041), ul. Ostrobramska 101A,niezbędnych w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących, w szczególności w ramach agencyjnego pośrednictwa kredytowego na podstawie wyrażonej zgody będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez co należy rozumieć podejmowanie czynności takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie.

Wyrażam zgodę

 

 

Wyślij
Wyślij
Zgłoszenie wysłane

Wypełnij proszę wymagane pola

Złożenie zapytania na nasz formularz kontaktowy

Premia będzie wypłacana

w dwóch ratach:

 

I rata

w wysokości 80% premii - po otrzymaniu decyzji i spełnieniu przez beneficjenta, warunków w niej zawartych

 

II rata

w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu

Zakres wsparcia:

 

70% kwoty

musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy budowę

 

30%

można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności.

Uzyskaj wsparcie swojej działalności!

Złóż zapytanie

Pomoc przyznaje się na operację związaną z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej:

 

 po raz pierwszy

 po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

 przedsiębiorcy prowadzącemu już własną firmę pod warunkiem, że jest ubezpieczony w KRUS

 

Pomoc przyznaje się tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej, uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 

 150 000 zł - co najmniej 1 miejsce pracy

 200 000 zł - co najmniej 2 miejsca pracy

 250 000 zł - co najmniej 3 miejsca pracy

 

 

Nabór wniosków do 31 maja 2022 r.

Co oferujemy

 

 weryfikacja kwalifikowalności i możliwości wzięcia dofinansowania

 ocena pomysłu i pomoc w opracowaniu biznesplanu (na podstawie pomysłu klienta)

 przygotowanie wniosku o premię na działalność pozarolniczą

 obsługa wniosku tj. kontakt z ARiMR, składanie wyjaśnień i uzupełnień

 doradztwo w zakresie wdrożenia biznesplanu, prowadzenia dokumentacji i realizacji przedsięwzięcia

 przygotowanie wniosków o płatność

 przygotowanie sprawozdania z biznesplanu (rozliczenie środków z ARiMR)

Skorzystaj z naszych

gotowych pomysłów

na biznes!

 

Możemy zaproponować Tobie również dwa gotowe pomysły na biznes, dla których oprócz pozyskania dofinansowania oferujemy także kompleksową usługę wdrożenia pomysłu w życie.

 

W praktyce oznacza to, że klient wybiera jeden z planów, my zajmujemy się realizacją a efektem jej zakończenia jest działający biznes przynoszący xx zł miesięcznie.

Pakiet Uber

Dofinansowanie 200 tys. zł, zakup dwóch samochodów osobowych i oddanie ich w najem do naszego partnera.

 

Klient otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne, po osiągnięciu celów projektu umowę można przerwać a auta sprzedać. My wszystko organizujemy – samochody, umowę z partnerem itd.

Pakiet PV

Dofinansowanie 200 tys. zł, budowa farmy fotowoltaicznej i uzyskiwanie dochodów ze sprzedaż energii elektrycznej.

 

Nasz partner kompleksowo realizuje budowę instalacji (uzyskanie pozwoleń, projekt itd.), a także zajmuje się jej serwisem i obsługą.

Rozpoczęcie działalności pozarolniczej

 

Możliwość wnioskowania kwoty do 250 tys. zł

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który jest:

 

 obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy

 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Pomoc przyznaje się gospodarstwu rolnemu, w którym pracuje wnioskodawca, położonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.