Warszawa 2022

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Tutaj otrzymasz informacje na temat przetwarzania Twoich danych.

 

Złóż zapytanie

na nasz formularz kontaktowy poniżej

Poznaj drogę,

którą możesz z nami przejść:

Analiza potrzeb

Złożenie wniosku

Uzyskanie dofinansowania lub finansowania

Pomoc w zarejestrowaniu działalności (jeżeli dotyczy)

Podpisanie umowy o współpracę (jeśli dotyczy)

Doradztwo w zakresie wdrożenia biznesplanu (jeśli dotyczy)

Rozliczenie projektu

Krajowy Instytut Finansowania Rolnictwa

kontakt@kifr.pl

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń:

Napisz:

Pon. - Sb.: 8:00 - 16:00

tel. +48 576 088 886

Krajowy Instytut Finansowania Rolnictwa realizuje operacje w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.).

Produkt, który Cię interesuje:

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia dla młodych rolników

Modernizacja gospodarstw rolnych

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta

Dopłaty do prywatnego przechowywania

Leasing i kredyt

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych.

Zapoznałem/am się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasza Zatykę, Warszawa (04-041), ul. Ostrobramska 101A,niezbędnych w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących, w szczególności w ramach agencyjnego pośrednictwa kredytowego na podstawie wyrażonej zgody będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez co należy rozumieć podejmowanie czynności takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie.

Wyrażam zgodę

 

 

Wyślij
Wyślij
Zgłoszenie wysłane

Wypełnij proszę wymagane pola

Złożenie zapytania na nasz formularz kontaktowy

Premia będzie wypłacana

w dwóch ratach:

 

I rata

w wysokości 120 tys. zł premii - po spełnieniu warunku do przyznania pomocy

 

II rata

w wysokości 30 tys. zł premii - po realizacji biznesplanu

Zakres wsparcia:

 

Na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych.

 

Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Uzyskaj wsparcie swojej działalności!

Złóż zapytanie

Premię przyznawana jest w ramach wsparcia dla młodych rolników

 

 150 000 zł - dla osób, które w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat

 

 

Nabór wniosków do 29 maja 2022 r.

Co oferujemy

 

 weryfikacja kwalifikowalności

 pomoc w opracowaniu biznesplanu

 przygotowanie wniosku o premię

 obsługa wniosku tj. kontakt z ARiMR, składanie wyjaśnień i uzupełnień

 doradztwo w zakresie wdrożenia biznesplanu, prowadzenia dokumentacji i realizacji przedsięwzięcia

 przygotowanie sprawozdania z biznesplanu (rozliczenie środków z ARiMR)

Premia dla młodych rolników

 

Możliwość wnioskowania kwoty do 150 tys. zł

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Pomoc przyznaje się rolnikowi, który jest:

 

 obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 nie ukończył 40 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy