Warszawa 2022

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Tutaj otrzymasz informacje na temat przetwarzania Twoich danych.

 

Złóż zapytanie

na nasz formularz kontaktowy poniżej

Poznaj drogę,

którą możesz z nami przejść:

Analiza potrzeb

Złożenie wniosku

Uzyskanie dofinansowania lub finansowania

Pomoc w zarejestrowaniu działalności (jeżeli dotyczy)

Podpisanie umowy o współpracę (jeśli dotyczy)

Doradztwo w zakresie wdrożenia biznesplanu (jeśli dotyczy)

Rozliczenie projektu

Krajowy Instytut Finansowania Rolnictwa

kontakt@kifr.pl

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń:

Napisz:

Pon. - Sb.: 8:00 - 16:00

tel. +48 576 088 886

Krajowy Instytut Finansowania Rolnictwa realizuje operacje w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.).

Produkt, który Cię interesuje:

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia dla młodych rolników

Modernizacja gospodarstw rolnych

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta

Dopłaty do prywatnego przechowywania

Leasing i kredyt

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych.

Zapoznałem/am się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasza Zatykę, Warszawa (04-041), ul. Ostrobramska 101A,niezbędnych w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących, w szczególności w ramach agencyjnego pośrednictwa kredytowego na podstawie wyrażonej zgody będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez co należy rozumieć podejmowanie czynności takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie.

Wyrażam zgodę

 

 

Wyślij
Wyślij
Zgłoszenie wysłane

Wypełnij proszę wymagane pola

Złożenie zapytania na nasz formularz kontaktowy

Uzyskaj wsparcie swojej działalności!

Złóż zapytanie

Pomoc przyznaje się na operację związaną z modernizacją gospodarstw rolnych

 

Pomoc przyznaje się jednorazowo w wysokości:

 

 do 200 000 zł - na rozwój produkcji prosiąt

 do 900 000 zł - na rozwój produkcji prosiąt + modernizacja budynków

 do 100 000 zł - na nawadnianie

 

Udział własny wynosi 50%, jeżeli wnioskodawcą jest młody rolnik 60%.

 

 

Nabór wniosków do 27 maja 2022 r.

Co oferujemy

 

 bezpłatna analiza potrzeb

 

 przygotowanie wniosku o dofinansowanie i skompletowanie dokumentacji

 

 obsługa wniosku tj. kontakt z ARiMR, składanie wyjaśnień i uzupełnień

 

 rozliczenie środków z ARiMR

Modernizacja gospodarstw rolnych

 

Możliwość wnioskowania kwoty do 900 tys. zł

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który jest:

 

 obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy

 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Pomoc przyznaje się gospodarstwu rolnemu, w którym pracuje wnioskodawca, położonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.