Warszawa 2022

 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Tutaj otrzymasz informacje na temat przetwarzania Twoich danych.

 

Złóż zapytanie

na nasz formularz kontaktowy poniżej

Poznaj drogę,

którą możesz z nami przejść:

Analiza potrzeb

Złożenie wniosku

Uzyskanie dofinansowania lub finansowania

Pomoc w zarejestrowaniu działalności (jeżeli dotyczy)

Podpisanie umowy o współpracę (jeśli dotyczy)

Doradztwo w zakresie wdrożenia biznesplanu (jeśli dotyczy)

Rozliczenie projektu

Krajowy Instytut Finansowania Rolnictwa

kontakt@kifr.pl

Masz dodatkowe pytania?

Zadzwoń:

Napisz:

Pon. - Sb.: 8:00 - 16:00

tel. +48 576 088 886

Krajowy Instytut Finansowania Rolnictwa realizuje operacje w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.).

Produkt, który Cię interesuje:

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premia dla młodych rolników

Modernizacja gospodarstw rolnych

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta

Dopłaty do prywatnego przechowywania

Leasing i kredyt

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych.

Zapoznałem/am się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łukasza Zatykę, Warszawa (04-041), ul. Ostrobramska 101A,niezbędnych w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących, w szczególności w ramach agencyjnego pośrednictwa kredytowego na podstawie wyrażonej zgody będzie przetwarzać Pani/Pana dane przez co należy rozumieć podejmowanie czynności takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie.

Wyrażam zgodę

 

 

Wyślij
Wyślij
Zgłoszenie wysłane

Wypełnij proszę wymagane pola

Złożenie zapytania na nasz formularz kontaktowy

Uzyskaj wsparcie swojej działalności!

Złóż zapytanie

Kredyt preferencyjny dla rolnika i gospodarstwa rolnego

 

Kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR przyznawany jest na:

 

 kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (okres kredytowania do 15 lat, 2 lata karencji w spłacie, oprocentowanie od 0,67%)

 

 kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych (okres kredytowania do 15 lat, 2 lata karencji w spłacie, oprocentowanie od 0,67%)

 

 kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (okres kredytowania do 15 lat, 2 lata karencji w spłacie, oprocentowanie od 0,67%)

 

 odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (okres kredytowania do 4 lat, oprocentowanie od 0,5%)

 

 kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez rolników (okres kredytowania do 15 lat, nie krócej niż 5 lat, oprocentowanie od 0%)

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który jest:

 

 obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy

 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie

 

Pomoc przyznaje się gospodarstwu rolnemu, w którym pracuje wnioskodawca, położonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kredyt preferencyjny

 

Możliwość wnioskowania kwoty do 16 mln zł

Co oferujemy

 

 bezpłatna analiza dokumentów przez naszego analityka

 

 wypełnienie i przygotowanie dokumentów

 

 złożenie wniosku o kredyt preferencyjny

 

 uzyskanie finansowania